Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Αποφάσεις Επιτροπής Πρωταθλημάτων

Σας γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή Πρωταθλημάτων της Ε.Σ.ΠΕ. ΘΡΑΚΗΣ-ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ (σύμφωνα με το από 22/9/2014 Πρακτικό της), ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ, το Πρωτάθλημα των ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Δ’ Όμιλος Β’ Εθνικής Κατηγορίας) 2014-2015, να διεξαχθεί σε ένα (1) όμιλο των δέκα (10) ομάδων.
Σε ένα (1) όμιλο των πέντε (5) ομάδων θα διεξαχθεί το αντίστοιχο Πρωτάθλημα των ΑΝΔΡΩΝ.
Η Ε.Π., απεφάσισε επίσης το προβλεπόμενο παράβολο συμμετοχής, τόσο για το Πρωτάθλημα ΑΝΔΡΩΝ, όσο και των ΓΥΝΑΙΚΩΝ, να ανέλθει στο ποσό των 50 € για κάθε συμμετοχή.
Η έναρξη των Πρωταθλημάτων θα γίνει στις 01/11/2014.
Η κλήρωση των αγώνων, όλων των Πρωταθλημάτων που διοργανώνει η Ένωση, θα γίνει αφού ολοκληρωθεί και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής για τα Αναπτυξιακά πρωταθλήματα.