Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

Εγκύκλιος Μετεγγραφών 2015-16

Οι μετεγγραφές θα γίνουν ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΟΠΕ, στο χρονικό διάστημα από 29 Ιουνίου έως 29 Ιουλίου 2015.
Οι προθεσμίες καταθέσεων αιτήσεων μετεγγραφής θα τηρηθούν αυστηρά και δεν θα δοθεί καμία παράταση και το σύστημα θα κλείσει την ημερομηνία λήξης της κάθε μετεγγραφής όπως αυτή ορίζεται στην εγκύκλιο, για το κάθε είδος.

 Εγκύκλιος Μετεγγραφών  2015-2016