Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Με την αριθμ. 01/12-02-17 Απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει), καλούνται τα Σωματεία – Μέλη της  Ε.Σ.ΠΕ.ΘΡΑΚΗΣ – ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ δια των Αντιπροσώπων τους, στην  Ετήσια Τακτική  Γενική  Συνέλευση της Ένωσης, που θα πραγματοποιηθεί με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, την Κυριακή 05 Μαρτίου 2017 και ώρα 08:30, σε αίθουσα του Ξενοδοχείου Grecotel Egnatia, στην Αλεξανδρούπολη. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 την ίδια ημέρα και στον ίδιο τόπο.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.       Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
2.       Ανακοίνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.
3.       Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού, από 1-1-2016 έως 31-12-2016.
4.       Απαλλαγή μελών Δ.Σ. για τον Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό έτους 2016.
5.       Έγκριση  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
6.       Συζήτηση επί Γενικών Θεμάτων.  
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ. Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου έχουν, με εκπρόσωπό τους, όλα τα ενεργά Σωματεία τα οποία είναι ταμειακώς εντάξει προς την Ένωση και χωρίς δικαίωμα ψήφου όλα τα Σωματεία της περιφέρειάς μας. Τα Σωματεία-μέλη της Ένωσης, να χορηγήσουν έγγραφη εξουσιοδότηση στους Αντιπροσώπους που θα τους εκπροσωπήσουν στη Γ.Σ.