Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

Οι νέοι Π.Ο.Π. της Ένωσης

Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης όρισε τους παρακάτω Περιφερειακούς Ομοσπονδιακούς Προπονητές (ΠΟΠ) και Συντονιστές (με τις περιγραφόμενες  αρμοδιότητες), για την Ε.Σ.ΠΕ. Θράκης / Ανατ. Μακεδονίας:
Πεταλά Χρστόδουλη – Κορίτσια (Καβάλα-Δράμα-Σέρρες)
Τσότρας Παναγιώτης – Αγόρια (Καβάλα-Δράμα-Σέρρες)
Γιαννακόπουλος Ανέστης – Αγόρια / Κορίτσια (Κομοτηνή)
Καβαρατζής Σταύρος– Κορίτσια (Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα)
Τούμπος Δημοσθένης – Αγόρια (Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ:
Μούχλιας Νικόλαος (Αγόρια), Γιαννακόπουλος Ανέστης (Κορίτσια)