Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018

Τεστ ανίχνευσης ταλέντων κοριτσιών στον Αμυγδαλεώνα

Στα πλαίσια ανίχνευσης ταλέντων, η Π.Ο.Π. Πεταλά Χριστίνα σε συνεργασία με τον Συντονιστή Περιφερειακό Ομοσπονδιακό Προπονητή Γιαννακόπουλο Ανέστη, θα πραγματοποιήσει τεστ σε κορίτσια των σωματείων Καβάλας Δράμας και Σερρών, γεννημένα 2006-2007
Τα τεστ θα πραγματοποιηθούν στο κλειστό γυμναστήριο του Αμυγδαλεώνα το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018 από τις 4:00 μ.μ., μέχρι πέρατος.
Παρακαλούνται τα  σωματεία σε συνεργασία με τους  προπονητές τους, αφενός να υποδείξουν αθλήτριες που έχουν τα κατάλληλα προσόντα για να δοκιμαστούν, (δεν  υπάρχει περιορισμός στον αριθμό που θα προτείνουν) και αφετέρου να φροντίσουν για την ενημέρωση τους, ώστε να παραστούν. 
Απαραίτητος  όρος που θα επιτρέπει  τα εξεταζόμενα παιδιά τη συμμετοχή τους στις μετρήσεις,  είναι να έχουν μαζί την κάρτα υγείας θεωρημένη από καρδιολόγο, ή φωτοτυπία της. 
Οι αθλήτριες θα πρέπει να προσέλθουν με  αθλητική περιβολή και αθλητικά υποδήματα. 
Υποχρεωτικά η κάθε αθλήτρια  θα πρέπει να συνοδεύεται  από τον κηδεμόνα της ή τον προπονητή του σωματείου της, ο οποίος θα  υπογράψει δήλωση, ότι επιτρέπει την συμμετοχή της.